Informace ke zpracování osobních údajů

Tento "Souhlas se zpracováním osobních údajů" od nás obdržíte v případě registrace nebo nákupu na www.zahradainterier.cz. Děkujeme za Váš čas, který věnujete jeho prostudování.  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: zahrada.interier@seznam.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Registrací nebo nákupem zboží na www.zahradainterier.cz  souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely vedení uživatelského účtu, a také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je udělen internetovému obchodu Zahrada a interiér (www.zahradainterier.cz) se sídlem Kostelec u Křížků 191, 251 68 Kamenice.
  • Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné, a že jej mohu kdykoli odvolat.
  • Beru na vědomí, že jsem povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při případné objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že jsem povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů v případě nákupu zboží na www.zahradainterier.cz je prodávající oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (přepravní společnosti) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Beru na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jsem byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • Pokud zjistím, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • V případě, že požádám o informaci o zpracování mých osobních údajů, je mi prodávající povinen tuto informaci předat.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  • V případě registrace nebo nákupu na www.zahradainterier.cz souhlasím se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo firmou prodávajícího na mou elektronickou adresu a dále souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na mou elektronickou adresu.
  • Souhlasím s ukládáním tzv. cookies na mém počítači.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.